وبلاگ فارسی metin2 tag:http://metin2.mihanblog.com 2020-09-16T13:44:42+01:00 mihanblog.com امتیاز جمع کنید،جایزه ببرید 2009-10-08T10:00:27+01:00 2009-10-08T10:00:27+01:00 tag:http://metin2.mihanblog.com/post/16 مبین هیوه چی اگر جایزه رایگان دوست دارید عجله کنید سایت مای سوالاین فرصت را به شما میدهد که با جواب دادن به سوالات روزانه و هفتگی برای خود امتیاز جمع آوری کرده و برای خود جایزه انتخاب کنید تا بری شما بیاورند.این فرصت طلایی را از دست ندهید.  نظر یادتون نره

اگر جایزه رایگان دوست دارید عجله کنید سایت مای سوالاین فرصت را به شما میدهد که با جواب دادن به سوالات روزانه
 و هفتگی برای خود امتیاز جمع آوری کرده و برای خود جایزه انتخاب کنید تا بری شما بیاورند.
این فرصت طلایی را از دست ندهید. 

نظر یادتون نره
]]>
لیست بازی کنندگان ایرانی 2009-10-07T14:55:56+01:00 2009-10-07T14:55:56+01:00 tag:http://metin2.mihanblog.com/post/1 مبین هیوه چی اگر شما هم بازی میکنید با نظر دادن به این مطلب و نوشتن اطلاعات مورد نیاز ما را با خبر کنید تا شما هم در این لیست قرار بگیرید.
اگر شما هم بازی میکنید با نظر دادن به این مطلب و نوشتن اطلاعات مورد نیاز ما را با خبر کنید تا شما هم در این لیست قرار بگیرید.
]]>
آیتم های مورد نیاز برای Upgrade را از کجا Drop کنیم؟ 2009-10-04T15:15:37+01:00 2009-10-04T15:15:37+01:00 tag:http://metin2.mihanblog.com/post/10 مبین هیوه چی آیتم های مورد نیاز برای Upgrade را از کجا Drop کنیم؟   Black bear Bear feet Brown bear +Bear foot Bear Bear gall Grizzly bear +Bear gall Savage minion group Broken China Esoteric Group In Nulla Valley Curse book Esoteric Group In Forbidden +Curse book Demon Group Demons gem آیتم های مورد نیاز برای Upgrade را از کجا Drop کنیم؟

 

Black bear Bear feet
Brown bear +Bear foot
Bear Bear gall
Grizzly bear +Bear gall
Savage minion group Broken China
Esoteric Group In Nulla Valley Curse book
Esoteric Group In Forbidden +Curse book
Demon Group Demons gem
Demon Group +Demons gem
Demon Group Demons Keepsake
Demon Shaman +Demons Keepsake
Esoteric Group Esoteric primer
Esoteric arahan +Esoteric primer
Toxic Oath Facial cream
Savage archer Flag
Fighting Tiger Flaming Mane
Tree frog leader Frog Legs
Tree frog soldier Frog Tongue
Ice killer whale Ice killer whale horn
Ice Group Ice marble
Ice golem +Ice marble
  Leaf
                     Orc amulet
Elite orc general,
elite orc scout
+Orc amulet
Black Orc Orc tooth
Giant Black Orc +Orc tooth
Black wind to-su Piece of broken armor  
                      Piece of fabric
Plagued spearman +Piece of fabric
Black wind jak-to Piece of gem
Enchanted Ice Piece of ice
Ice bug +Piece of ice
Red wild boar Pig nose
  Red piggtail ribbon
Black tornado Gu-Ryung Rusty Blade
                Savage Booty  
                           Scorpion Claw
Scorpion man Scorpion Needle
Scorpion King Scorpion tail
                         +Scorpion tail
  Shiriken
  +Shiriken
Withe Group In Fist Map Skein
Snake Group In Wasteland Snake skin
Snake Swordman Snake tail
Snake archer +Snake tail
                              Spider egg shake
Vendor spider Spider eyes
Soldier spider Spider legs
Red spider Spider poison sack
Elite baby spider Spider web
Tigris Tiger King Tiger Claw  
Tiger Tiger hide
White oath archer Toy
Plagued dog Unknown medicine
Plagued man +Unknown medicine
                          Unknown talisman
Esoteric Executioner +Unknown talisman
                       White piggtail ribbon
                           +White piggtail ribbon
White tiger White tiger hide
Wolf Wolf claw
Blue wolf +Wolf claw
                        Wolf fur
Grey wolf +Wolf fur
                   Worn out black  uniform
                 +Worn out black uniform
Yeti Yeti fur
Ice man +Yeti fur

 

]]>
Skill Book چیست و چگونه از آنها استفاده کنیم؟ 2009-10-04T15:15:15+01:00 2009-10-04T15:15:15+01:00 tag:http://metin2.mihanblog.com/post/9 مبین هیوه چی Skill Book  چیست و چگونه از آنها استفاده کنیم؟ پس از ارتقاع skill به مرحله M1 ، برای ارتقاع آنها به مراحل بالاتر شما نیاز به کتابهای مهارت که برای هر مهارتی کتاب همان مهارت نیاز است. شما می توانید با کلیک راست کردن ب روی این کتابها از آن استفاده کنید. دقت فرمائید شما فقط پس از رسیدن به مرحله M1 می توانید از آنها استفاده کنید و پس از گذشت 24 ساعت از آخرین کتاب خوانده شده شما می توانید مجدد آن را بخوانید. ممکن است شما موفق به خوانن کتاب نشوید و بسته به شانستان از بین برود. &n Skill Book  چیست و چگونه از آنها استفاده کنیم؟

پس از ارتقاع skill به مرحله M1 ، برای ارتقاع آنها به مراحل بالاتر شما نیاز به کتابهای مهارت که برای هر مهارتی کتاب همان مهارت نیاز است. شما می توانید با کلیک راست کردن ب روی این کتابها از آن استفاده کنید. دقت فرمائید شما فقط پس از رسیدن به مرحله M1 می توانید از آنها استفاده کنید و پس از گذشت 24 ساعت از آخرین کتاب خوانده شده شما می توانید مجدد آن را بخوانید. ممکن است شما موفق به خوانن کتاب نشوید و بسته به شانستان از بین برود.

 

تعداد کتاب مورد نباز برای هر مرحله:

m1 to m2 =  یک کتاب

m2 to m3 = دو کتاب

m3 to m4 = سه کتاب

m4 to m5 = چهار متاب

m5 to m6 = پنج کتاب

m6 to m7 = شش کتاب

m7 to m8 = هفت کتاب

m8 to m9 = هشت کتاب

m9 to m10 = نه کتاب

m10 to g1 = ده کتاب

 

روش یافتن کتاب های مهارت :

 شما این کتابها را می توانید از نابود کردن سنگ های metin بدست آورده یا از بازیکنان دیگر خریداری کنید. کتابها بسته به نوع آن و مورد استفاده برای شخصیت انتخاب شده ، قیمت های متفاوتی دارند که از جکله گرانترین کتابهای می توان به Heroic strike ، Might  اشاره کرد.

 

بهترین روش پیشنهادی برای یافتن کتاب های مهارت :

یک کارکتر جدید جنگجو درست نمایید و آن را به سطح 15 برسانید ، اگر از partizan استفاده کردید مهارت might را فقط افزایش دهید و یک سلاح با قدرت بالا ترجیحا نیزه مرحله 10 تهیه نمایید و point های بدست آمده را به Str اضافه کنید و اگر از Arahan استفاده کردید مهارت heroic را به 13 و whirlwind را به 1 برسانید و یک کلاه و لباس خوب برای آن تهیه نمایید و point های بدست آمده را به Con اضافه کنید. خود را عضو guild کرده و exp های خود را مکرر به guild داده و از افزایش مرحله به 16 جلوگیری کنید. در شهر اول به جستجوی سنگهای metin مرحله 15 که فراوان است ،بپردازید . برای یافتن سنگ های بیشتر channel خود را عوض کنید.

 

بهترین زمان برای خواندن کتاب های مهارت:

یک ساعت در طول روز را برای خود انتخاب کنید و کتاب ها را هر روز در همان ساعت بخوانید. بهتر است برای هر مهارت یک ساعت جداگانه ای را در نظر بگیرید. در این صورت شانس موفقیت شما بیشتر می شود.

 

پیغام هایی که در خواندن کتاب مهارت ممکن است روبرو شویم:

“Not enough experience, can not read book”

این پیغام زمانی که شما exp لازم را ندارید و حداقل به 20000 exp نیاز دارید.

“Can not practice this skill by reading skill tome”

این پیغام زمانی که شما هنوز به سطح یا مرحله برای خواندن این کتاب نرسیده اید

“Harder than you think, not as easy to understand meaning. Continuing like this can cause failure

18 تا 24 ساعت زمان باقی مانده برای خواندن کتاب بعدی

“What happened? I can not remember anything. Too tired to go on”

12 تا 18 ساعت زمان باقی مانده برای خواندن کتاب بعدی

“Now feel better, finally can understand much more. Great, keep it”

8 تا 12 ساعت زمان باقی مانده برای خواندن کتاب بعدی

“Almost out, do not have many left. You can feel the power growing in your body”

4 تا 8 ساعت زمان باقی مانده برای خواندن کتاب بعدی

“Good! Keep holding on while”

3 تا 4 ساعت زمان باقی مانده برای خواندن کتاب بعدی

“Hold on! Do not have many left”

2 تا 3 ساعت زمان باقی مانده برای خواندن کتاب بعدی

“This is the last chapter, it is the hardest part”

1 تا 2 ساعت زمان باقی مانده برای خواندن کتاب بعدی

“Finished Reading! Right now touch tome and breathe. Practice complete”

60 تا 30 دقیقه زمان باقی مانده برای خواندن کتاب بعدی

“This feeling is so great, the body is filled with chi”

30 تا 10 دقیقه زمان باقی مانده برای خواندن کتاب بعدی

“Like this, slow, slower do not stop, just like this”

10 تا 5 دقیقه زمان باقی مانده برای خواندن کتاب بعدی

“Feeling the chi around, feel powerful”

5 یا کمتر از دقیقه زمان باقی مانده برای خواندن کتاب بعدی

 

روش 100% برای خواندن کتاب های مهارت :

شما می توانید با خریداری Permit از سایت بازی ، شانس خود را به 100% برسانید.

 

چگونه می توان کتاب ها را در بدون محدودیت زمانی خواند؟

شما برای انجام این کار نیز نیازمند خریداری   از سایت بازی  هستید که می توانید به طور نا محدود فقط در مدت 24 ساعت هر کتابی را بخوانید.
 

]]>
روش تهیه اکسیر ها Alchemy 2009-10-04T15:13:49+01:00 2009-10-04T15:13:49+01:00 tag:http://metin2.mihanblog.com/post/8 مبین هیوه چی روش تهیه اکسیر ها Alchemy شما می توانید با استفاده از گیاهان و گلها که با از بین بردن Mobs ها Drop می شوند آنها را تبدیل به اکسیرهای متفاوت کنید. برای تهیه اولیه شما می توانید نزد Doctor Raphael در نقشه اول یا Thomas در نقشه دوم و نیز Isaac که این مواد را به هم میکس کرده به و اکسیری جدید تبدیل می کند، بروید. برای انجام آن نزد آنها رفته و پس از صحبت با آنها و باز شدن پنجره تبدیل ، گیاه یا گل را در آن قرار دهید و دکمه تایید را بزنید. فرمول تهیه اکسیر ها: 1 Grinderella = 100 Hea روش تهیه اکسیر ها Alchemy

شما می توانید با استفاده از گیاهان و گلها که با از بین بردن Mobs ها Drop می شوند آنها را تبدیل به اکسیرهای متفاوت کنید. برای تهیه اولیه شما می توانید نزد Doctor Raphael در نقشه اول یا Thomas در نقشه دوم و نیز Isaac که این مواد را به هم میکس کرده به و اکسیری جدید تبدیل می کند، بروید. برای انجام آن نزد آنها رفته و پس از صحبت با آنها و باز شدن پنجره تبدیل ، گیاه یا گل را در آن قرار دهید و دکمه تایید را بزنید.

فرمول تهیه اکسیر ها:

1 Grinderella = 100 Healing Potion(28) / 50 HP instantly
1 Ganoderma + 100 Healing Potion = 100 Greater HP x100(44) / 100 HP instantly
1Sundew + 100 Greater HP x100 = Elixir of attack speed

1 Plumbago = 100 Mana Potion / 50 MP instantly
1 Ganoderma + 100 Mana Potion = 100 Greater MP x 100 / 100 MP instantly
1 Sundew + 100 Greater MP x100 = Magic resistance potion

1 Thistle = Elixir of Strength +5 Str for 3 minutes
1 Jamul + Elixir of Strength = Double Attack potion(36)
1 Lippia + Double Attack potion = Elixir of Defense

1 Peach Bloom = Elixir of Agility +15 Movement Speed for 3 minutes
1 Jamul + Elixir of Agility = Basic resist Potion
1 Lippia + Basic resist Potion = Elixir of Attack Power(46) for 3 minutes
]]>
فن یا شانس موفقیت برای ارتقاع آیتم ها Upgrading 2009-10-04T15:12:09+01:00 2009-10-04T15:12:09+01:00 tag:http://metin2.mihanblog.com/post/7 مبین هیوه چی فن یا شانس موفقیت برای ارتقاع آیتم ها Upgrading : اگر شما مدت زیادی است که ادر بازی هستید حتما روش هایی را برای بهتر ارتقاع دادن آیتم ها پیدا کرده و ملاحضه نموده اید که شانس برای موفقیت لازم است .  من روش هایی برای افزایش شانس شما پیشنهاد می کنم : 1 - آیتم هایی که ما می خواهیم ارتقاع دهیم بر پایه خراب شدن و از دست دادن طرح ریزی شده است ، بنابر این از آیتم هایی استفاده کنید که مورد استفاده شما نیستند.  2 - برای افزایش شانس خود نزد بانوی پیر Old lady رفته و از شانس خو

فن یا شانس موفقیت برای ارتقاع آیتم ها Upgrading :

اگر شما مدت زیادی است که ادر بازی هستید حتما روش هایی را برای بهتر ارتقاع دادن آیتم ها پیدا کرده و ملاحضه نموده اید که شانس برای موفقیت لازم است .

 من روش هایی برای افزایش شانس شما پیشنهاد می کنم :

1 - آیتم هایی که ما می خواهیم ارتقاع دهیم بر پایه خراب شدن و از دست دادن طرح ریزی شده است ، بنابر این از آیتم هایی استفاده کنید که مورد استفاده شما نیستند.

 2 - برای افزایش شانس خود نزد بانوی پیر Old lady رفته و از شانس خود اطلاع کسب کنید و در برای بدست آوردن شانس بیشتر از Charm که از او می توانید خریداری کنید ، استفاده نمایید.

3 - در طول روز ، زیاد آیتم های خود را ارتقاع ندهید ، اگر آیتمی خراب شد (failed) و دوباره تلاش کردید و باز هم خراب شد شانس خود را در روزی دیگر امتحان کنید.

4- سعی کنید تا می توانید باکس خود Inventory را خالی کنید و از گذاشتن آیتم های مشابه در آن خود داری کنید.

5 - برای ارتقاع آیتم ها به +8 و +9 از Blessing scroll استفاده کنید.

6 - برای بهتر ارتقاع دادن با blessing scroll یک کارکتر جدید بسازید و اسلحه آن را به دور انداخته و آیتمی را که می خواهید ارتقاع دهید را به آن انتقال دهید. میزان شانس موفقیت شما بیشتر خواهد شد.

]]>
Skill چیست و چگونه از آنها استفاده کنیم؟ 2009-10-04T15:11:09+01:00 2009-10-04T15:11:09+01:00 tag:http://metin2.mihanblog.com/post/6 مبین هیوه چی چیست و چگونه از آنها استفاده کنیم؟ skills مهارتهایی هستند که برای هر 4 شخصیت به دو نوع متفاوت تعریف شده اند. همانطور قبلا هم  گفته شد برای بدست آوردن این مهارت ها بعد از رسیدن به مرحله 5 با مراجعه به Skill chiefs که در شهر اول هستند ، مهارتی را که می خواهید انتخاب کنید. به ازای هر مرحله که شما بالاتر می روید یک point برای افزایش مهارت های شما داده می شود. مهارتهای جنگجو: Partizan , Arahan  مهارت Arahan یک مهارت با قدرت بالا برای ضربه زدن می باشد که شما بهتر در جنگ ه چیست و چگونه از آنها استفاده کنیم؟

skills مهارتهایی هستند که برای هر 4 شخصیت به دو نوع متفاوت تعریف شده اند. همانطور قبلا هم  گفته شد برای بدست آوردن این مهارت ها بعد از رسیدن به مرحله 5 با مراجعه به Skill chiefs که در شهر اول هستند ، مهارتی را که می خواهید انتخاب کنید. به ازای هر مرحله که شما بالاتر می روید یک point برای افزایش مهارت های شما داده می شود.

مهارتهای جنگجو: Partizan , Arahan

 مهارت Arahan یک مهارت با قدرت بالا برای ضربه زدن می باشد که شما بهتر در جنگ های تن به تن بر دشمنان خود غلبه می کنید , سنگهای Metin را سریعتر خراب کنید. اما مهارت Partizan یک مهارت دفاعی است که برای بالا بردن سریع مرحله و همچنین می توانید در Demon Town راحت تر شرکت کنید.

برای افزایش مهارت جنگجو موارد زیر پیشنهاد می شود:

Arahan: اولین گام هر 5 مهارت خود را به 1 برسانید و سپس بعد از آن مهارت Heroic را به m1 برسانید. سپس مهارت Berserk ، بعد از آن Whirlwind ، سپس Frenzy و در آخرین مرحله Charging.

partizan: مانند قبلی مهارت های خود را به 1 برسانید . اولین مهارتی که باید به m1 برسد might است. بعد از آن Stomp ، سپس slash، سپس Leap , و در آخرین مرحله Fury.

 

مهارتهای سورا : Mirage, Black Magic

مهارت Mirage یک مهارت خوب برای لول کردن و از بین بردن سنگ های Metin است در حالیکه مهارت Black Magic یک مهارت خوب و عالی برای مبارزات تن یه تن می باشد .

برای افزایش مهارت سورا موارد زیر پیشنهاد می شود:

Mirage :  در اولین گام  Aura Sword را به m1 برسانید. ، سپس Dark Twister  بعد از آن Aphonic ,سپس Rapture ، بعد Remove magic و در آخر Fear.

black Magic: نخست Aphotic Shied  را به m1 برسانید سپس Ritual Of Doom و بعد از آن Shadow Bolt ,سپس Dark fire ، بعد Entangle و در آخر bloodrage.

 

مهارتهای جادوگر: lightning, Dragon Force

مهارت Dragon یک مهارت خوب برای لول کردن در v2 و از بین بردن سنگ های Metin است یک buffer خوب یرای قدرت بخشیدن بیشتر به شخصیت های دیگر که در مرحله های بالا با آن نیازمند هستند. اما مهارت Lighting مهارتی خوب در مبارزات البته در مرحله های بالا

برای افزایش مهارت جادوگر موارد زیر پیشنهاد می شود:

Dragon Force : در مرحله نخست تمامی مهارت ها را به سطح یک برسانید ، بعد از آن  Enchant damage را به m1  برسانید ، سپس dragon shield  بعد از آن Reflect Damage ,سپس Dragon shadow ، بعد Dragon Shout و در آخر Arc Thurnder.

Lightning :  در مرحله نخست تمامی مهارت ها را به سطح یک برسانید ، بعد از آن Natures Enchantment را به m1  برسانید ، سپس Lightning Strike ، سپس ...

 

مهارتهای نینجا: Assassin, Archery

مهارت assassin یک مهارت خوب برای لول کردن اما مهارت Archery مهارتی خوب در مبارزات

برای افزایش مهارت نبنجا موارد زیر پیشنهاد می شود:

Assassin : در مرحله نخست تمامی مهارت ها را به سطح یک برسانید ، بعد از آن  Getaway را به m1  برسانید ، سپس Rapid Charge  بعد از آن Poison Nova ,سپسGhost Attack و در آخر Stealth.

Archery :  در مرحله نخست تمامی مهارت ها را به سطح یک برسانید ، بعد از آن Poison Arrow را به m1  برسانید ، سپس Begone ، سپسMulti shout بعد از آن Flame arrow  و در آخر Dance with wind.

]]>
character stat چیست و چگونه آنها را ارتقاع دهیم؟ 2009-10-04T15:09:54+01:00 2009-10-04T15:09:54+01:00 tag:http://metin2.mihanblog.com/post/5 مبین هیوه چی character stat چیست و چگونه آنها را ارتقاع دهیم؟ به چهار بخش CON , INT ,STR ,DEX تقسیم می شود . به ازای ارتقاع یک مرحله شما 3point برای افزایش آنها دریافت می کنید. (اولین Point با دریافت 25% ، دومین Point با دریافت 50% و سومین Point با دریافت 75% از 100% EXP برای ارتقاع هر مرحله دریافت می کنید.)     character stat

چیست و چگونه آنها را ارتقاع دهیم؟

به چهار بخش CON , INT ,STR ,DEX تقسیم می شود . به ازای ارتقاع یک مرحله شما 3point برای افزایش آنها دریافت می کنید. (اولین Point با دریافت 25% ، دومین Point با دریافت 50% و سومین Point با دریافت 75% از 100% EXP برای ارتقاع هر مرحله دریافت می کنید.)

 

 

]]>
کارکترهای بازی NPC 2009-10-04T15:07:40+01:00 2009-10-04T15:07:40+01:00 tag:http://metin2.mihanblog.com/post/4 مبین هیوه چی کارکترهای بازی NPC این کارکترها در بازی ثابت هستند و صحبت کردن با آنها برای انجام آزمون (Quest) یا خریدن آیتم  می باشد.ادامه مطلب.... کارکترهای بازی NPC

این کارکترها در بازی ثابت هستند و صحبت کردن با آنها برای انجام آزمون (Quest) یا خریدن آیتم  می باشد.ادامه مطلب.... ]]>
شخصیت های بازی 2009-10-04T15:05:26+01:00 2009-10-04T15:05:26+01:00 tag:http://metin2.mihanblog.com/post/3 مبین هیوه چی     مطلب در ادامه مطلب...

 


  مطلب در ادامه مطلب...

]]>
دانلود بازی 2009-10-04T15:00:58+01:00 2009-10-04T15:00:58+01:00 tag:http://metin2.mihanblog.com/post/2 مبین هیوه چی برای دانلود بازی دو لینک موجود می باشد که طرز دانلود هر کدام با هم فرق دارد.لینک1:لینک2: لینک1:
لینک2: ]]>
ایتم های mage 2009-09-03T14:25:25+01:00 2009-09-03T14:25:25+01:00 tag:http://metin2.mihanblog.com/post/15 مبین هیوه چی ���� ��ی ����� Mage ������ی ����� Mage ����� ��ی ����� FANS ����� ��ی ����� Bells         ���� ��ی ����� Mage

������ی ����� Mage

����� ��ی ����� FANS

����� ��ی ����� Bells

 

 

 

 

]]>
ایتم های mage 2009-09-03T14:25:03+01:00 2009-09-03T14:25:03+01:00 tag:http://metin2.mihanblog.com/post/14 مبین هیوه چی ���� ��ی ����� Mage ������ی ����� Mage ����� ��ی ����� FANS ����� ��ی ����� Bells         ���� ��ی ����� Mage

������ی ����� Mage

����� ��ی ����� FANS

����� ��ی ����� Bells

 

 

 

 

]]>
ایتم های نینجا 2009-09-03T14:22:42+01:00 2009-09-03T14:22:42+01:00 tag:http://metin2.mihanblog.com/post/13 مبین هیوه چی کلاه های نینجا لباسهای نینجا کمانهای نینجا خنجرهای نینجا تیرهای کمان سلاح های نینجا کلاه های نینجا

لباسهای نینجا

کمانهای نینجا

خنجرهای نینجا

تیرهای کمان

سلاح های نینجا

]]>
ایتم های جنگجو 2009-09-03T14:19:41+01:00 2009-09-03T14:19:41+01:00 tag:http://metin2.mihanblog.com/post/12 مبین هیوه چی کلاه های جنگجو لباسهای جنگجو سلاح های  جنگجو   کلاه های جنگجو

لباسهای جنگجو

سلاح های  جنگجو

 

]]>